top of page
Podium with Hearts and Balls

קליניקה לטיפול ואימון רגשי

מכון חן (9).png

ברוכים הבאים

האני מאמין שלנו

אנחנו מאמינים שכל אדם בכל שלב בחייו יכול

לשפר את איכות חייו ואת השמחה הפנימית שבו

הקו המנחה שלנו הוא לתת למטופלים/ת שלנו מרחב בטוח להעלות כל דבר שעולה, לחזק דרך מה שעולה את הדבר עצמו או בדרך עקיפה משהו אחר (למשל דרך תנועה נוכל לחזק גם ביטחון עצמי, דרך מגע נוכל לטפל גם בהפגת לחצים)

מאוד יכול להיות שנבכה וגם נצחק יחד ומה שבטוח זה שנהנה מהדרך כשהמטרה המשותפת שלנו היא לצאת עם תחושה שהשמחה בחיי גודלת וכפועל יוצא מכך שהיכולות שלי מתחזקות כישורי החיים שלי מצליחים לצאת החוצה ותת ביטוי במרחב של חיי (אישי, זוגי, משפחתי ותעסוקתי).

bottom of page