top of page

קליניקה לטיפול ואימון רגשי

מכון חן (9).png

ברוכים הבאים

האני מאמין שלנו

כל אדם בכל שלב בחייו יכול

לשפר את איכות חייו ואת השמחה הפנימית שבו

 המטרה שלנו היא סיום הטיפול עם תחושה שהשמחה בחיי גודלת וכפועל יוצא מכך היכולות שלי מתחזקות כישורי החיים שלי מצליחים לצאת החוצה ולתת ביטוי במרחב של חיי (אישי, זוגי, משפחתי ותעסוקתי).

bottom of page